Project Gutenberg of Australia

HET AANDEEL DER NEDELANDERS IN DE ONTDEKKING VAN AUSTRALIň 1606-1765

door

J E HEERES

HOOGLEERAAR AAN DE INDISCHE INSTELLING TE DELFT

UITGEGEVEN DOOR HET KONINKLIJK NEDERLANDSCH AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP TER HERINNERING AAN ZIJN VIJF-EN-TWINTIG-JARIG BESTAAN


LEIDEN
Boekhandel en Drukkerij voorheen E. J. Brill
1899


Geproduceerd door Colin Choat uit AustraliŽ


Om naar een bepaalde pagina te gaan zie lijst hieronder

  Bldz
INHOUD inhoud
Omslag omslag
Titelpagina titelpagina
Lijst van boeken, in dit werk besproken of genoemd boeken
Lijst van kaarten en afbeeldingen kaarten
Inleiding inleiding
DOCUMENTEN: documents
I. Denkbeelden der Nederlanders omtrent het Zuidland in 1595 1
II. Berichten omtrent de Zuidkust van Nieuw-Guinea in 1602 3
III. Tocht van het Duifken onder Willem Jansz(oon) en Jan Lodewijkszoon Rosingeyn naar Nieuw-Guinea.--Ontdekking van de Oostkust der Golf van Carpentaria (1605-1606) 4
IV. Nieuwe tocht van het Duifken naar Nieuw-Guinea (1607) 6
V. Tocht van de schepen Eendracht en Hoorn onder bevel van Jacques Le Maire en Willem Corneliszoon Schouten door den Stillen Occaan en langs de Noordkust van Nieuw-Guinea (1616) 6
VI. Plan tot nadere ontdekking van het Zuidland-Nova Guinea (1616) 7
VII. Reis van het schip Eendracht onder bevel van Dirk Hartogs(zoon.) Ontdekking van de Westkust van AustraliŽ in 1616: Dirk Hartogs-eiland en -reede, Land van de Eendracht of Eendrachtsland (1616) 8
VIII. Reis van het schip de Zeewolf van Nederland naar IndiŽ onder bevel van den opperkoopman Pieter Dirkszoon en den schipper Haevick Claeszoon van Hillegom.--Nadere ontdekking van AustraliŽ's Westkust (1618) 10
IX. Reis van het schip Mauritius van Nederland naar IndiŽ, onder bevel van den koopman Willem Jansz. of Janszoon en den schipper Lenaert Jacobsz(oon). Nadere ontdekking van AustraliŽ's Westkust.--Willems-rivier (1618) 12
X. Nadere ontdekking van de Zuidkust van Nieuw-Guinea door het schip Het Wapen van Amsterdam? (1619)? 13
XI. Reis der schepen Dordrecht en Amsterdam onder den commandeur Frederik De Houtman, den opperkoopman Jacob Dedel en de schippers Reyer Janszoon van Buiksloot en Maarten Corneliszoon(?) van Nederland naar Oost-IndiŽ. Nadere ontdekking van AustraliŽ's Westkust: Dedelsland en Houtmans Abrolhos (1619) 14
XII. Reis van de Leeuwin van Nederland naar Java.--Ontdekking van AustraliŽ's Zuidwestkust.--Land van de Leeuwin (1622) 17
XIII. De Triall (Engelsche ontdekking).--Het Wapen van Hoorn doet AustraliŽ's Westkust aan.--Nieuwe ontdekkingsplannen der Hooge Regeering te Batavia (1622) 17
XIV. Tocht van de schepen Pera en Arnhem, onder bevel van Jan Carstenszoon of Carstensz, Dirk Meliszoon en Willem Joosten van Colster of Van Coolsteerdt.--Nadere ontdekking van de Zuidwestkust van Nieuw-Guinea.--Ontdekking van de Golf van Carpentaria (1623) 21
XV. Reis van de Leijden onder bevel van den schipper Klaas Hermansz(oon), van Nederland naar Java.--Nadere ontdekking der Westkust van AustraliŽ (1623) 49
XVI. Ontdekking van het eiland (de klip) Tortelduif (1624?) 50
XVII. Reis van de Leijden onder bevel van den schipper DaniŽl Janssen Cock, van Nederland naar Java.--Nadere verkenning der Westkust van AustraliŽ (1626) 50
XVIII. Ontdekking van de Zuidwestkust van AustraliŽ door het schip Het Gulden Zeepaard, onder bevel van het lid van den Raad van IndiŽ Pieter Nuijts en den schipper FranÁois Thijssen of Thijszoon (1627) 51
XIX. Reis van de Galias, de Utrecht en de Texel, onder bevel van den gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen.--Nadere ontdekking van AustraliŽ's Westkust (1627) 51
XX. XX. Reis van Het Wapen van Hoorn, onder bevel van den opperkoopman J. Van Roosenbergh.--Nadere ontdekking van AustraliiŽ's Westkust (1627) 52
XXI. Ontdekking der Noordwestkust van AustraliŽ door het schip Vianen (Viane, Viana) onder Gerrit Frederikszoon De Witt.--De Witt's land (1628) 54
XXII. Ontdekking van de Jacob Remessens-, Remens- of Rommer-rivier ten Zuiden der Willems-rivier (vůůr 1629) 54
XXIII. De schipbreuk der Batavia onder den commandeur FranÁois Pelsaert op de Houtmans Abrolhos.--Nadere ontdekking der Westkust van AustraliŽ (1629) 55
XXIV. Nadere verkenning van de Westkust van AustraliŽ door het schip Amsterdam onder bevel van den commandeur Wollebrand Geleynszoon De Jongh en den schipper Pieter Dircksz, op reis van Nederland naar Oost-IndiŽ (1635) 62
XXV. Nieuwe ontdekkingen aan de Noordkust van AustraliŽ door de schepen Klein-Amsterdam en Wezel, onder bevel van (Gerrit Thomaszoon Pool en) Pieter Pieterszoon (1636) 64
XXVI. Ontdekking van TasmaniŽ (Van Diemens-land), Nieuw Zeeland (Statenland), eilanden der Tonga- en Fidji-groepen, enz. door de schepen Heemskerk en de Zeehaen onder leiding van Abel Janszoon Tasman, Frans Jacobszoon Visscher, Yde Tjerkszoon Holman of Holleman en Gerrit Jansz(oon) (1642-1643) 72
XXVII. Nadere ontdekking der Golf van Carpentaria, der Noord- en Noordwestkusten van AustraliŽ door de schepen Limmen, Zeemecuw en de Bracq, onder leiding van Tasman, Visscher, Dirk Corneliszoon Haen en Jasper Janswon Koos (1644) 72
XXVIII. Ontdekkingstocht naar de Westkust van AustraliŽ bezuiden Java om door de Leeuwerik onder bevel van Jan Janszoon Zeeuw (1648) 73
XXIX. Schipbreuk van de Gulden of Vergulden Draak op de Westkust van AustraliŽ, 1656.--Pogingen tot redding der schipbreukelingen, 1656-1658.--Nadere verkenning der Westkust door de Wakende Boci, onder bevel van Samuel Volckertsz(oon) en de Emeloord onder Aucke Picterszoon Jonck (1658) 75
XXX. De Elburg, onder bevel van Jacob Pieterszoon Peereboom, doet de Zuidwestkust van AustraliŽ en Kaap Leeuwin aan, op reis van Nederland naar Batavia (1658) 81
XXXI. Nadere ontdekking van de Noordwestkust van AustraliŽ door de V1iegende Zwaan onder bevel van Jan Van der Wall, op reis van Ternate naar Batavia, in Februari 1678 82
XXXII. Nadere verkenning van AustraliŽ's Westkust door de Geelvink, onder bevel van den schipper commandeur der expeditie Willem De V1amingh, de Nijptang, onder Gerrit Collaert on het Wezeltje, onder Cornelis De V1amingh (1696-1697) 83
XXXIII. Nadere ontdekking van de Noordkust van AustraliŽ door de Vosschenbosch, onder bevel van Maarten Van Delft, de Waijer onder Andries Rooseboom van Hamburg en de Nieuw Holland of Nova Hollandia onder Pieter Hendrikszoon van Hamburg (1705) 87
XXXIV. Ontdekkingstocht op last der West-Indische Compagnic "na het onbekende godeelte des werelts, gelegen in de Zuyd-Zee bewesten Amerika"", door de schepen de Arend, de Tienhoven en de Afrikaansche Galei, onder bevel van Mr. Jacob Roggeveen, Jan Koster, Cornelis Bouman en Roelof Rosendaal (1721-1722) 89
XXXV. Schipbreuk van de Zeewijk, onder bevel van Jan Steijns, op de Tortelduif (1727) 91
XXXVI. Ontdekkingstocht van de Rijder en de Buis, onder den luitenant Jan Etienne Gonzal en den stuurman Lavienne Lodewijk Van Asschens, naar de Golf van Carpentaria (1756) 92
Registers (Persooonsnamen, Schepen, Plaatsnamen) 101

^Begin

Pagina:

omslag titelpagina inhoud1 inhoud2 kaarten boeken1 boeken2 inleiding i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

^Begin


Bijgewerkt 28 Dec 2005

This site is full of FREE ebooks - Project Gutenberg Australia